Loading...

MEMBE AVUNJA UKIMYA KUHUSU PESA ZA LIBYA, ANENA HAYA

Bernald Membe
MAELEZO YA WAZIRI BERNARD MEMBE KUHUSU FEDHA ZA DENI LA LIBYA

1.0. Libya ni moja kati ya nchi wafadhili wa Tanzania ambapo, kama ilivyo wafadhili wengineimekuwa ikiipa nchi yetu misaada na mikopo yenye masharti nafuu. Serikali yetu imekuwa ikifanya taratibu mbalimbali kulipa madeni ya nchi wafadhili kwa njia mbalimbali ikiwa ni pamoja na utaratibu wa kubadili madeni na kuyaingiza katika miradi n.k, yaani ‘Dept Swap’

2.0. Katika utaratibu huo wa ‘Dept Swap’, tarehe 20/7/2005, Serikali ya Tanzania na Libya zilitia sahihi mkataba wa Dept Swap (Dept Swap Agreement) ambao uliweka utaratibu wa matumizi na urejeshaji wa fedha za deni la Libya.

3.0. Tarehe 4/3/2009, Serikali ya Libya na Tanzania zilitia sahihi mkataba wa nyongeza (Addendum to the Dept Swap Agreement) ambao ulizungumzia, pamoja na mambo mengine, matumizi ya jumla ya dola za Kimarekani milioni 20 (20,000,000) ambazo zilikuwa zimehifadhiwa katika akaunti ya Libya No.004-200-0002216-01, Benki ya Rasilimali Tanzania (Tanzania Investment Bank).

4.0. Nyongeza hii ya mkataba ilitamka bayana katika kifungu No.4.02, kwamba, fedha zilizokuwa katika akaunti tajwa, zikopeshwe kwa mwekezaji waliyemteua wao wenyewe, ambaye ni kampuni ya MEIS INDUSTRIES LIMITED kwa ajili ya mradi wa ujenzi wa kiwanda cha Saruji Lindi. Kwa mujibu wa nyongeza hii, mkopo ulipaswa kulipwa ndani ya miaka sita, na baada ya hapo, fedha hizo zirejeshwe na ziendelee kukopeshwa Watanzania kwa ajili ya miradi mingine ambayo Serikali za Libya na Tanzania zitakuwa zimeridhia.

5.0. Kumbukumbu zinaonyesha mambo mawili:-

5.1 Kwamba, kabla ya Serikali ya Libya kutia sahihi nyongeza hii ya mkataba iliyotaka fedha zikopeshwe kwa MEIS INDUSTRIES, upembuzi yakinifu wa mradi husika ulifanywa na serikali ya Libya kupitia vyombo vyake, na wao wenyewe walishajiridhisha juu ya ubora wa mradi huo (Viability of the Project)

5.2 Kwamba, baada ya kutia sahihi nyongeza ya mkataba, Serikali ya Libya kupitia Ubalozi wake hapa nchini iliendelea kusisitiza kwa maandishi kwamba Serikali ya Tanzania iharakishe mchakato wa kuwezesha fedha hizo zikopeshwe kwa mwekezaji waliyemteua ili mradi huo muhimu usiendelee kuchelewa, na pia fedha ziingie katika mzunguko kwa manufaa ya Watanzania.

6.0. Katika kutekeleza mikataba hii miiwli, yaani Dept Swap Agreement ya tarehe 20/7/2005 na Addendum Dept Swap Agreement ya Tarehe 4/3/2009, na kwa kuzingatia umuhimu ambao serikali ya Libya iliuonyesha, Serikali ya Tanzania kupitia watalaamu wake wa Wizara ya Fedha, Benki ya Rasilimali (TIB) na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu, na Mwekezaji (Kampuni ya MEIS), walikutana chini ya usimamizi wa Wizara ya Fedha na kuandaa hadidu za rejea ambazo zilipelekea kutengenezwa kwa mkataba wa uwekezaji (Investment Agreement) kati ya serikali ya Tanzania, TIB, Serikali ya Libya na Mwekezaji.

7.0. Serikali ya Tanzania, TIB na Mwekezaji walitia sahihi mkataba huu na kuupeleka Libya ili serikali ya Libya ipate kuweka sahihi. Kwa sababu ambazo hazikufahamika, serikali ya Libya haikutia sahihi mkataba huo.

8.0. Baada ya kufuatilia kwa muda mrefu bila mafanikio, mwekezaji alimuandikia barua Mwanasheria Mkuu wa Serikali ya Tanzania yenye kumbukumbu No. PC/MEIS/AG/2/10 ya tarehe 1/9/2010 akieleza kusudio la kuipeleka Serikali ya Libya Mahakamani kwa kitendo chake cha kutokutia sahihi mkataba.

9.0. Terehe 13/9/2010, Mwekezaji alifungua shauri Mahakama Kuu ya Tanzania, shauri la madai No. 124/2010 dhidi ya serikali ya Libya, akiiomba Mahakama Kuu itoe tamko kwamba kitendo cha serikali ya Libya kukataa kutia sahihi mkataba huu hakikuwa kitendo cha haki na kwamba mahakama itoe amri kwamba fedha hizo zitolewe kwa Mwekezaji ili kutekeleza mradi uliokusudiwa. Kumbukumbu zinaonyesha kwamba wito wa Mahakama (Summons) ulipelekwa Ubalozi wa Libya lakini hapakuwa na majibu wala mwakilishi aliyekuja mahakamani.

10.0. Mahakama Kuu, kwa kufuata taratibu zake, iliendelea na kusikiliza shauri na kutoa amri kama ambavyo mahakama yenyewe ilijiridhisha. Amri ya mahakama, pamoja na mambo mengine, iliagiza kwamba fedha hizo zitolewe kwa mwekezaji ili kutekeleza mradi husika.

11.0. Zilifanyika juhudi za Benki ya Rasilimali (TIB) pamoja na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali kupinga au kupata ufafanuzi zaidi juu ya amri hiyo ya utekelezaji wake. Mahakama Kuu pamoja na Mahakama ya Rufana, katika nyakati tofauti, zilishughulikia maombi hayo na kuyafikisha katika hatima yake kwa mujibu wa sheria. Kwa ajili ya kumbukumbu, mashauri yaliyofunguliwa ni kama ifuatavyo:-

11.1 TIB ilifungua maombi No. 126/2010 katika mahakama ya Rufaa kuiomba izuie na kufuta utekelezaji wa amri ya Mahakama Kuu. Maombi haya ya TIB yalifanyiwa uamuzi wa mwisho mnamo tarehe 7/11/2011, ambapo maombi hayo yaliondolewa mahakamani kwa kuwa, kwa mujibu wa Mahakama ya Rufaa, hayakuwa yamefuata taratibu za kisheria.

11.2 Mwanasheria Mkuu wa Serikali naye akapeleka maombi Mahakama ya Rufaa. Maombi ya kwanza, maombi namba 146/2010 akiomba Mahakama ya Rufaa kufuta mwenendo mzima wa kesi pamoja na amri ya Mahakama Kuu, na maombi ya pili No. 147/2010 ikiiomba Mahakama ya Rufaa izuie utekelezaji wa amri ya mahakama Kuu (Stay of Execution). Maombi haya yote yalisikilizwa na kuamuliwa kwa mujibu wa sheria na taratibu za kimahakama.

12.0 Wakati haya yakiendelea, ilijitokeza kampuni ya Mohamed Enterprises Limited ikidai kwamba ina haki juu ya fedha hizi. Nayo ikafanya yafuatayo:-

12.1 Ilipelea maombi Mahakama Kuu kuzuia utekelezaji wa hukumu kwa madai kuwa kampuni hiyo nayo ilikuwa ikiishtaki Serikali ya Libya katika kesi ya madai No. 110/2010 na kwa hiyo, endapo amri ya Mahakama Kuu ingetekelezwa kwa kumpa mwekezaji (Kampuni ya MEIS) fedha za Libya, basi wao (Mohamed Enterprises Limited) wangekosa mahali pa kutekeleza/kukazia hukumu waliyokuwa wakiitarajia katika kesi yao (no. 110/2010) dhidi ya serikali ya Libya. Maombi haya yalisikilizwa na Mahakama Kuu na kutolewa maamuzi stahiki.

2.2. Kampuni ya Mohamed Enterprises Limited haikuridhika na uamuzi wa Mahakama Kuu kwa hiyo kapeleka shauri hili Mahakama ya Rufaa, kupitia maombi (Civil Revision) No. 2/2011. Maombi haya nayo pia yalisikilizwa na kutolewa maamuzi.

13. Mwisho wa yote maamuzi ya Mahakama Kuu na Mahakama ya Rufaa katika mchakato mzima yakawa kwamba mwekezaji (Kampuni ya MEIS) alikuwa na haki ya kupewa fedha za mradi wa Kiwanda cha Saruji Lindi kama ilivyoanishwa katika mkataba kati ya serikali ya Tanzania na Libya. Ni dhahiri kwamba, mgogoro huu ulichujwa na mahakama mpaka ngazi ya juu kabisa, tena kwa nyakati tofauti na mbele ya waheshimiwa majaji wa Mahakama Kuu na Mahakama ya Rufaa.

14.0 Katika Taifa linaloongozwa kikatiba, chini ya utawala wa sheria kama Tanzania, ambapo Mahakama ndicho chombo kilichopewa mamlaka ya mwisho kuamua juu ya haki za raia na hata serikali, si rahisi na wala haitakuwa sahihi kwa mtu yeyote kuhoji uhalali wa mchakato huu kama ulivyoongozwa, kuelekezwa na kuamuliwa na mahakama, isipokuwa tu kama sheria inatoa mwanya mwingine kurudi mahakamani kwa mtu yeyote ambaye hajaridhika au anayetaka kuhoji maamuzi haya kwa namna yoyote.

15. Mahakama iliamua kwa mujibu wa sheria. Na kwa kuwa hakuna aliyeendelea kupinga kimahakama, suala hili lichukuliwe kwamba limefikia mwisho na limefungwa. Lakini hata kiuongozi, na hasa kwa mtu yeyote mwenye kutazama maslahi ya Taifa hili, ni dhahiri kwamba suala la utekelezaji wa mikataba ya kubadilishana madeni ni jambo lenye manufaa kwa Tanzania na linapaswa kila fursa inapojitokeza kutekelezwa haraka. Wenzetu, nchi wafadhili, wanapotoa fursa za kutupunguzia mzigo wa madeni katika utaratibu wenye manufaa kama huu, tutaendelea kuonekana wa ajabu kama tutaendelea kulumbana badala ya kuchangamkia fursa ya maendeleo. Tukwepe mazingira yanayopelekea taifa letu kuonekana kama wale watoto watukutu waliokabidhiwa zawadi ya nyumba, badala ya kuishi kwa shukrani ya nyumba ile, wakagombana na kunyang’a

Bernard K. Membe (Mb)
WAZIRI WA MAMBO YA NJE NA USHIRIKIANO WA KIMATAIFA

KUELEKEA UCHAGUZI MKUU 2015:: MEMBE ARUDISHA FOMU ZA KUGOMBEA URAIS MAKAO MAKUU YA CCM DODOMA LEO


Bernard Membe
Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa na Mbunge wa Jimbo la Mtama, Bernard Membe (katikati), akikabidhi fomu za kuomba kugombea Urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa Naibu Katibu Mkuu wa Chama Cha Mapinduzi (CCM) Bara, Rajabu Luhavi alipozirejesha katika Ofisi za Makao Makuu ya CCM, mjini Dodoma jana, baada ya kupata wadhamini wanaohitajika. Kulia ni Mkewe Mama Dorcas Membe.
Bernard Membe
Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa na Mbunge wa Jimbo la Mtama, Bernard Membe (katikati), akikabidhi fomu za kuomba kugombea Urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa Naibu Katibu Mkuu wa Chama Cha Mapinduzi (CCM) Bara, Rajabu Luhavi alipozirejesha katika Ofisi za Makao Makuu ya CCM, mjini Dodoma jana, baada ya kupata wadhamini wanaohitajika. Kulia ni Mkewe Mama Dorcas Membe.
Bernard Membe
Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa na Mbunge wa Jimbo la Mtama, Bernard Membe (katikati), akizungumza na wanaCCM baada ya kurejesha fomu za kuomba kugombea Urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Ofisi za Makao Makuu ya Chama Cha Mapinduzi (CCM), mjini Dodoma jana, baada ya kupata wadhamini wanaohitajika. Kulia ni Mkewe Mama Dorcas Membe na (kushoto) ni Kada wa CCM, Kapteni mstaafu Alhaj Mohamed Ligola.
Picha zote na John Badi

HUU NDIO UJUMBE WA CECH MARA BAADA YA KUTAMBULISHWA RASMI KATIKA CLUB YA ARSENAL

Golikipa wa Czech Republic alifaulu vipimo vya afya siku ya Ijumaa asubuhi na Leo rasmi ametambulishwa kuwa mchezaji mpya wa Arsenal.
PETR Cech
Cech amesaini mkataba wa miaka minne na Arsenal, na atakuwa analipwa kiasi cha £100,000 kwa wiki, na anaweza kuanza kuichezea Arsenal vs Chelsea katika mchezo wa ngao ya hisani.

Muda mfupi baada ya kutambulishwa na Arsenal, Cech alitumia mtandao wa Twitter kuwaandikia ujumbe maalum kwa washabiki wa Chelsea na kuwaaga.

UJUMBE ALIOPOST PETR CECH

WADAU WA MODEWJI BLOG WAJUMUIKA KUSHEREHEKEA MIAKA 7 YA MTANDAO HUO NDANI YA VIWANJA VYA SABA SABA

modewjiblog
Mdau wa modewjiblog, Ray the hustler (kushoto) aliyeambatana ndugu zake kutembelea banda la Modewjiblog katika picha ya pamoja na Mwandishi wa habari mwandamizi wa mtandao wa Modewjiblog, Andrew Chale.

Na Modewjiblog team
Shamra shamra za miaka Saba za mtandao wa habari nchini wa Modewji blog tayari zimeanza kurindima ndani ya banda la MeTL Group lililopo kwenye maonyesho ya 39 ya Biashara ya Kimataifa ya Dar-es-salaam yaliyoanza jana kwenye mabanda ya SabaSaba katika viwanja vya Mwalimu J.K. Nyerere, barabara ya Kilwa, jijini Dar es Salaam.
Wadau mbalimbali wanaoperuzi mtandao wa modewji blog wamekuwa wakimiminika kujionea utendaji wa kazi zinazofanywa na mtandao huu pamoja na kupata picha za pamoja ikiwemo ‘selfie’ ambazo zinakuwa zinarushwa moja kwa moja katika blog na mitandao mingine ya kijamii ikiwemo facebook, twitter na Instagram.
Pia wadu na watu mbalimbali wanakaribishwa kutoa maoni yao namna ya kuboresha zaidi huduma zetu.
Hata hivyo, kwa mujibu wa Meneja mwendeshaji Mkuu wa modewji blog, Zainul Mzige aliweza kutoa punguzo maalum la hofa kwa watu mbalimbali kujitokeza kutangaza na mo dewji blog katika msimu huu wa maonyesho ya Saba saba.
Punguzo hilo ni maalum na litadumu kwa muda wote wa kipindi cha Saba Saba pekee.
Kwa matangazo na maelezo zaidi wasiliana nasi kwa barua pepe : info@modewjiblog.com au zainul@modewjiblog.com

modewjiblog
Afisa Masoko wa taasisi ya Miradi na Maendeleo ya Miundombinu iliyochini ya Wizara ya Fedha, (UTT-PID), Kilave Atenaka (katikati) pamoja na Afisa kutoka taasisi hiyo Beatrice Ngode waki-show love na T-shirts za modewjiblog walizokabidhiwa walipotembelea banda la modewjiblog na kujionea shughuli mbalimbali za utendaji kazi wa mtandao huo katika shamra shamra za kusheherekea miaka 7 mtandao huo tangu ulipoanzishwa. Kulia ni Mwandishi wa mwandamizi wa modewjiblog, Andrew Chale.
modewjiblog
Mdau wa Modewjiblog, Bw. Geofrey Tupper (kushoto) akipokea fulana kutoka kwa Mwandishi mwandamizi wa mtandao wa modewjiblog, Andrew Chale mara baada ya kutembelea banda lao katika maonyesho ya saba saba yaliyoanza kutimua vumbi jana jijini Dar es Salaam.
modewjiblog
Mbunifu wa mavazi nchini Ally Rehmtulah (wa pili kushoto) akipata picha ya kumbukumbu na team ya modewjiblog pamoja na mdau wa kampuni ya vifaa vya ki-elektoniki ya LG katika aliptembelea letu katika banda la maonyesho ya saba saba yalioanza kutimu vumbi jana jijini Dar es Salaam.
modewjiblog
Maafisa wa tasisi ya UTT-PID waki-show love na kofia pamoja na T-shirts za modewjiblog mara baada ta kutembelea banda hilo kwenye maonyesho ya saba saba.

ALLY KIBA NDANI YA COKE STUDIO NCHINI KENYA. TAZAMA PICHA

Ally kiba
Star na mmiliki wa hit song “Chekecha” Ally kiba, ameungana na wakali kama Ben Poul na Nah real katika Coke studio mwaka huu Season 3.

Hizi ni picha alizoshare nasi:
Ally kiba
 Akiwa na Msanii kutoka Kenya wakuitwa Vicktoria Kimani ndani ya studio za Coke Studio Ukiwa ni msimu wa tatu.
Ally kiba
Ali Kiba akiwa katika Studio za Coke nchini Kenya

HII NDIO ADHABU ALIYOPEWA MCHEZAJI WA CHILE, BAADA YA KUMFANYIA UHUNI UWANJANI EDINSON CAVAN

Beki kutoka nchini Chile, Gonzalo Alejandro Jara Reyes amefungiwa michezo mitatu, baada ya kubainika alikua chanzo cha vurugu zilizojitokeza kati yake na mshambuliaji wa timu ya taifa ya Uruguay Edinson Cavanni wakati wa mchezo wa hatua ya robo fainali ya michuano ya ukanda wa Amerika ya kusini (Copa America).
Edinson Cavanni
Kamati ya maandalizi ya fainli za Copa America iliyo chini ya shirikisho la soka ukanda wa Amerika kusini CONMEBOL, ilikutana jana nchini Chile, na kubaini Jara alionyesha utovu wa nidhamu wa hali ya juu dhidi ya mpinzani wake.

Kamati hiyo imeridhia kumfungia michezo mitatu beki huyo wa klabu ya Mainz 05 ya nchini Ujerumani, sambamba na kumtoza faini ya dola za kimarekani 7,500.

Kufuatia maamuzi hayo Jara, ataanza kutumikia adhabu yake kwa kukosa mchezo wa hatua ya nusu fainali dhidi ya Peru ambao utachezwa alfajiri ya kesho, kisha mchezo wa fainali ama mshindi wa tatu.

Mchezo mwingine wa tatu utakaomuhusu Jara katika adhabu yake ni ule wa kusaka nafasi ya kushiriki fainali za kombe la dunia za mwaka 2018.

Kamati ya CONMEBOL, ilijiridhisha kufanyika kwa kitendo cha utovu wa nidhamu kilichofanywa na Jara, kwa kuangalia picha za televisheni ambapo ilibainika beki huyo mwenye umri wa miaka 29 alimfanyia kitendo kiovu Edinson Cavani sehemu za makalio.

Baada ya kitendo hicho, Cavani ambaye anaitumikia klabu bingwa nchini Ufaransa PSG, alihamaki na kumsukuma kwa hasira Jara na ndipo muamuzi wa mchezo alipomuadhibu kwa kumuonyesha kadi nyekundu.
Chanzo::Timesfm

"TUTAHAKIKISHA NEC INAKUWA NA SAUTI KWA SERIKALI YAKE" ASEMA KINANA

Abdulrahman Kinana
Abdulrahman Kinana, Katibu Mkuu wa CCM

KATIBU Mkuu wa CCM, Abdulrahman Kinana ameahidi kuwa watafanya mageuzi ambayo yanaifanya Halmashauri Kuu ya Chama (NEC) hicho kuwa na nguvu katika kuisimamia serikali yake.

Akihutubia jana mjini Mwanza, alisema hiyo ni kuongeza uwajibikaji wa viongozi na watumishi ndani ya Serikali ili vyeo walivyo navyo viwe vya utumishi na sio vya utukufu ili kuongeza ufanisi ndani ya Serikali.

Alisema watu wakishapata vyeo na madaraka wanajisahau na vyeo vinageuka vyao na si vya wananchi. Alisema umezuka ugonjwa wa ‘mheshimiwa’ kwa maana mtu akishapata cheo hata kama alikuwa kwenye jamii, anajiita mheshimiwa.

ICHEKI HAPA ORODHA KAMILI YA WASHINDI WA TUZO ZA BET 2015, CHRIS BROWN NA NICK MINAJ WANG'ARA

Janet Jackson
Majina ya Makubwa katika sekta ya juu ya Muziki yalishinda Tuzo BET - lakini ilikuwa ni kwa Janet Jackson ambaye alikuwa mwanamke wa usiku huo. 
Millen Magesse
Kwa mara ya kwanza mtanzania, aliyewahi kuwa miss Tanzania na mwanamitindo Millen Magesse amefanikiwa kupata tuzo ya kipengele kipya cha BET International Global Good Award.


ORODHA KAMILI YA WASHINDI BET AWARDS 2015

BEST NEW ARTIST
Sam Smith 
BEST MALE HIP-HOP ARTIST
Kendrick Lamar
BET AWARDS 2015
BEST FEMALE HIP-HOP ARTIST
Nicki Minaj 
BEST ACTOR
Terrence Howard 
CENTRIC AWARD
The Weeknd – “Earned It” 
HUMANITARIAN AWARD
Tom Joyner
ULTIMATE ICON: MUSIC DANCE VISUAL AWARD
Janet Jackson
BET AWARDS 2015
FANDEMONIUM AWARD
Chris Brown
BEST FEMALE R&B/POP ARTIST
Beyoncé 
BEST MALE R&B/POP ARTIST
Chris Brown 
BEST GROUP
Rae Sremmurd
BEST COLLABORATION
Common & John Legend
BEST ACTRESS
Taraji P. Henson 
YOUNGSTARS AWARD
Mo’Ne Davis 
BEST MOVIE
Selma 
BEST GOSPEL ARTIST
Lecrae 
VIDEO OF THE YEAR
Beyoncé – “7/11″ 
VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR
Beyoncé, Ed Burke & Todd Tourso 
SPORTSWOMAN OF THE YEAR
Serena Williams 
SPORTSMAN OF THE YEAR
Stephen Curry 
COCA-COLA VIEWERS’ CHOICE AWARD
Nicki Minaj – “Only feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown)” 
BEST INTERNATIONAL ACT: AFRICA
Stonebwoy (Ghana)
BEST INTERNATIONAL ACT: UK
Stormzy

KUELEKEA UCHAGUZI MKUU 2015:: UWT LINDI MJINI WACHANGISHA TSH 312,000.00 KUMUOMBA SALMA KIKWETE AKOMBOE JIMBO

Na. Abdulaziz Ahmeid, Lindi.
Kuelekea uchaguzi mkuuu, unaotarajiwa kufanyika mwezi wa oktoba mwaka huu. Umoja wa Wanawake wa Chama Cha Mapinduzi(UWT) wilaya ya Lindi kwa kauli moja umepitisha azimio la kumuomba mke wa rais wa Jamuhuri ya muungano wa Tanzania, Salma Kikwete, aombe ridhaa ya CCM ili agombee ubunge katika jimbo la Lindi mjini. Azimio hilo lilipitishwa na viongozi wa jumuia hiyo wangazi za matawi, kata na wilaya waliokutana katika ukumbi wa Andrea Kagwa hapa Lindi. mwishoni mwa juma lililopita.
Salma Kikwete
Salma Kikwete akihutubia wananchi wa lindi katika moja ya ziara zake mkoani hapa katika Uwanja wa Ilulu, (Picha kutoka maktaba)

Wanawake hao walisema ili jimbo hilo liweze kurudi mikononi mwa CCM, kutoka kwa mbunge wa sasa, Salum Barwany wa CUF. Walisema chama hicho hakinabudi kumsimamisha Salma kugombea, kwani ni mtu sahihi anayeweza kukipatia ushindi. Mwalimu Zuhura Mohamed, alisema Salma aombwe kugombea nafasi hiyo kwasababu anazosifa zinazoweza kukifanya chama hicho kupata ushindi kirahisi kwa madai kuwa anauzika.

Mwalimu Zuhura alisema ilikudhihirisha wanamuhitaji. Wajumbe wa mkutano huo wafanye harambe ya fedha ambazo atakabidhiwa mke huyo wa rais ili achulie fomu. Wazo la mwalimu Zuhura liliungwa mkono na wajumbe wote wa mkutano huo, na kuanza harambee iliyofanikisha kupatikana shilingi 312,000.00 ambazo atakabidhiwa mjumbe huyo wa halmashauri kuu ya taifa wakati anaombwa aridhie kuomba ridha ridhaa ya chama hicho aweze kugombea nafasi hiyo ya uwakilishi bungeni.

Awali akifungua mkutano huo uliokuwa na lengo la kupanga mikakati ya ushindi katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika oktoba mwaka huu. Mwenyekiti wa CCM wilaya ya Lindi, Muhsin Ismail. Aliwataka viongozi hao kuondoa makundi yanayosabisha mpasuko ndani ya chama. Alisema sababu kubwa iliyosababisha jimbo hilo kuchukuliwa na mgombea wa chama cha upinzani katika uchaguzi mkuu uliopita ni makundi yaliyosababisha mpasuko. Ambao ulitumiwa vizuri na vyama vya upinzani na kusababisha baadhi ya wanachama wa chama hicho kumpigia kura mbunge wa sasa wa jimbo la Lindi mjini, Salum Barwany wa CUF.

Naye aliyepata kuwa afisa mwandamizi wa CHADEMA, Ali Chitanda. Aliwataka wanawake hao kuwa chagua wanachama waadilifu ili chama hicho kisiendelee kushambuliwa na ufisadi. "Msipo kuwa makini katika kuchagua mjue tuendelea kutukanwa hadi tukione chama ni kichungu, kumbe kosa kubwa ni aina ya watu tunawachagua kutoka kwenye chama chetu," alionya Chitanda. 

Mkutano huo ulihudhuri wa nawajumbe 220 ambao ni viongozi wa umoja huo wa matawi na kata zilizopo katika wilaya hiyo.
Older Posts
© Copyright FAHARI YA KUSINI | Designed By LindiYetu
Back To Top